9 Ainaro school kids next to preseminary
9 Ainaro school kids next to preseminary building near the church
back to photos   previous photo   next photo