15  Ainaro home with Mount Kablaki in background
15 Ainaro home with mount Kablaki in background
back to photos    previous photo   next photo