19 ducks along Soro road
19 ducks along Soro road
back to photos   previous photo    next photo