10 bamboo bridge over stream  on mountain trail
10 bamboo bridge over stream on hike up mountain trail
back to photos     previous photo    next photo